خیاطی-مزون-خرج کاری
امید
مدیریت: حسین اسدی
پیراهن دوزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، میدان پروین، خ 196شرقی، خ 133شمالی پلاک: 391