درب و پنجره
جعفری
مدیریت: عبداله جعفری
در وپنجره سازی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس خ جشنواره خ امین پلاک: 63