نقاشی - خوشنویسی
نقاشی ساختمان قهرمان نژاد
مدیر: حسن قهرمان نژاد
نقاشی ساختمان بصورت جزئی و کلی، تعمیرات و بازسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، بلوار پروین، خ212شرقی، بین خ 137و139 پلاک: 220