قالبسازی و فرز کاری
گروه صنعتی قالبسازان
مدیریت: سینا پورصفار
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ جشنواره، خ نقدی، مجتمع صنعتی دنا پلاک: 9/8