خیمه-چادردوزی
صحرا
مدیریت: احمد افشار
خیمه - چادر دوزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس م سیدالشهدا بلوار پروین نبش خ 184شرقی پلاک: 2