نانوایی سنتی و فانتزی
نانوایی سنتی حسن زاده
مدیر: علی حسن زاده
نان بربری نان سفید فتیر سنتی شیرمال
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، کنارگذر زین الدین بعد از دوراهی رهبر کوچه حسن زاده پلاک: 32 طبقه همکف واحد همکف