محصولات فرهنگی و هنری
احرار
مدیر: محمدجواد برکتی
مرکزتولیدوپخش محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
فلکه سوم تهرنپارس، ضلع شمالی شرقی میدان شاهد پلاک: 91