قالبسازی و فرز کاری
قالبسازی شرق
مدیریت: محمد فرنام
قالبسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جشنواره ، خیابان جعفر پناه کوچه -شهید محمدی پلاک: 66 طبقه همکف