فرهنگسراها
خانه فرهنگ مهرآور
مدیر:
این مجتمع به مساحت 250 متر مربع در 3 طبقه در سی متری نیروی هوایی قرار گرفته و دارای چندین کلاس در 30 رشته فرهنگی و آموزش می باشد .
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خیابان ۳۰ متری نیرو هوایی، پارک سیمرغ