دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دندانپزشکی دکتر باقرزاده و صالح آبادی
مدیریت: دکتر صالح آبادی و آقای دکتر باقرزاده
جراح - دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ دماوند، تهران نو، خاقانی پلاک: 244 واحد 7