نقاشی - خوشنویسی
فجر هنر
مدیر: مصطفی مهرجو
آموزش خوشنویسی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خیابان امامت، بین غدیر و عبدالعظیمی، پلاک: 63