دندانپزشکی - دندانسازی
کلینیک دندانپزشکی مجید(طرف قراردادبا بیمه وبانکها)
مدیریت: دکترحسین کردعلی
کلیه خدمات دندانپزشکی (جراح و دندانپزشک) - دندانپزشکی و زیبایی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
دماوند بعداز چ آیت نبش خ تیموری فر روبروی ایستگاه B.R.Tابوریحان