موتور سیکلت -دوچرخه
فروشگاه و تعمیرگاه موتورسیکلت برازنده
مدیریت: اصغر برازنده
تعمیرگاه موتور سیکت(پالس، آپاچی، مودناس، طرح ویو)
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ دماوند، تهران نو، فلکه چایچی، خ شواخ، نبش داوود قدیمی پلاک: 36