سیستم برودتی و گرمایشی
صنایع برودتی فریدونی
مدیر: سجادی
عرضه کننده صنایع برودتی و سرمایشی، تولید کننده یخچال های صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خیابان دماوند، خیابان سیمتری نیروی هوایی، کوچه آقاجانی پلاک: 497و499
وب سایت رسمی:
ایمیل:
تصاویر