دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دندانپزشکی دکتر بهشتی
مدیر: دکترمرتضی بهشتی
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خ پیروزی، خ پنجم نیرو هوایی، حدفاصل فلکه اول و دوم پلاک: 167