شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
دوورا Devora
مدیریت: مجید موسوی
شال و روسری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خیابان پنجم نیرو هوایی، بین فلکه اول و دوم، پلاک 118
https://telegram.me/Devoralino