خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی احمدی
مدیر: مرضیه عباسیان
خیاطی و تعمیرات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی، بلوار ابوذر، نرسیده به پل اول، پلاک: 1158