فرآورده های دریایی
فروشگاه ساحل
مدیر: لطفعلی و مجید عزیزی
عرضه ماهی، میگو، مرغ، بلدرچین، کبک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
رسالت، فرجام شرقی، نرسیده به چهارراه خاور پلاک: 786