خیمه-چادردوزی
کرمی
مدیریت: غلامرضا کرمی
چادر دوزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
انقلاب - چ پل چوبی پلاک: 210