دندانپزشکی - دندانسازی
دندانپزشکی
مدیر: علی اکبر غلامعلی زاده
خدمات دندانپزشکی و دندان سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ انقلاب ، بین گرگان و نظام آباد پلاک: 45