اغذیه -رستوران -سفره خانه
چلوکبابی گلپایگانی نامجو
مدیر: چنگیز ناطقی
انواع چلوکباب
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ نامجو، نرسیده به چهارراه عظیم پور، نبش کوی مفید پلاک: 442