ظروف کرایه
ظروفچی
مدیریت: محمد ظروفچی
انواع ظروف و چینی آلات کرایه ای
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سپاه پایین تراز میدان پل چوبی پلاک: 101