تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
دهقان
مدیر: کیایی
صنایع و سیستم تهویه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهار شمالی- روبروی اداره پست- پلاک: 221