خیمه-چادردوزی
خیمه ایران نوین
مدیریت: مجتبی عابدیان
خیمه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
میدان سپاه ضلع جنوب غربی پلاک: 20