دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر کیانی
مدیر: دکتر مهران کیانی
جراح دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ شهید نامجو - بالاتراز چ عظیم پور - جنب بانک تجارت پلاک: 666