تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
انتقال دما
مدیریت: تقی باباپور
تاسیسات صنعتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهار جنوبی، نبش بن بست آصف وزیری پلاک: 145