اتحادیه های توزیعی و خدماتی
اشیاء قدیمی و صنایع دستی
مدیریت:
اتحادیه های توزیعی وخدماتی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان سعدی شمالی بالاتر از سید علی ساختمان 250 ط 3 واحد 1