تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
شوفاژ 128
مدیر: محمدی
صنایع و سیستم تهویه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهار شمالی- بالاتر از مزین الدوله پلاک: 259