آژانس مسکن مطهر
آژانس مسکن مطهر - اجاره و رهن ملک در منطقه 7 تهران - خرید و فروش آپارتمان در منطقه 7 تهران - مشارکت در ساخت و ساز در منطقه 7 تهران - منطقه 7
مدیریت: مهدی مطهر
ساخت، نوسازی و بازسازی املاک فرسوده بصورت پیمانی و مشارکت در ساخت
شماره تماس:
شماره همراه:
09127963001
(واتساپ: 09367963001)
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
تهران ، شریعتی ، خواجه نظام الملک، پایین تر از چهارراه شیخان، بعد از کوچه فیروزی، پلاک326

----------------------------------------------
کلمات کلیدی:
 آژانس مسکن مطهر -  آژانس مسکن در خیابان اجاره دار - املاک در خیابان اجاره دار - رهن و اجاره در خیابان اجاره دار - مشارکت در ساخت در خیابان اجاره دار - اداری و تجاری در خیابان اجاره دار - املاک در تهران - املاک خواجه نظام - خرید و فروش آپارتمان نامجو - املاک نامجو - بهترین املاک نامجو
آگهی ها
شنبه 28 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
60
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
شنبه 28 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
60
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
شنبه 28 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
60
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
شنبه 28 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
60
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
شنبه 28 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
60
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 25 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 23 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 22 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 18 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
0
ودیعه:
0 ریال
اجاره:
0 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
92
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
92
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
92
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
92
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
50,000,000 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

فروش مغازه

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
0
قیمت کل:
20,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

فروش مغازه

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
0
قیمت کل:
20,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

فروش مغازه

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
0
قیمت کل:
20,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

فروش مغازه

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
0
قیمت کل:
20,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

فروش مغازه

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
0
قیمت کل:
20,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
دوشنبه 16 اسفند 1400

فروش مغازه

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
0
قیمت کل:
20,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
شنبه 14 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
43
سال ساخت:
1381
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 14 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
43
سال ساخت:
1381
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 14 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
43
سال ساخت:
1381
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 14 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
43
سال ساخت:
1381
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 14 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
43
سال ساخت:
1381
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 14 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
43
سال ساخت:
1381
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 12 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
41
سال ساخت:
1376
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 12 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
41
سال ساخت:
1376
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 12 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
41
سال ساخت:
1376
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 12 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
41
سال ساخت:
1376
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 12 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
41
سال ساخت:
1376
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 12 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
41
سال ساخت:
1376
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 12 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
41
سال ساخت:
1376
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
چهارشنبه 11 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
37
سال ساخت:
1380
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
سه شنبه 10 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
44
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
8,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
سه شنبه 10 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
44
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
8,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
سه شنبه 10 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
44
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
8,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
سه شنبه 10 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
44
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
8,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
سه شنبه 10 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
44
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
8,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
دوشنبه 09 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
13,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
یکشنبه 08 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,750,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 08 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,750,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 08 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,750,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 08 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,750,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 08 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,750,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 05 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
1,300,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
پنجشنبه 05 اسفند 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
1,300,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
یکشنبه 01 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
100
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 01 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
100
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
یکشنبه 01 اسفند 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
100
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
40,000,000 ریال
چهارشنبه 27 بهمن 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
42
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
9,200,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 27 بهمن 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
42
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
9,200,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 27 بهمن 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
42
سال ساخت:
1375
قیمت کل:
9,200,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
یکشنبه 24 بهمن 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
38
سال ساخت:
1379
قیمت کل:
9,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
پنجشنبه 21 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1370
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 21 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1370
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 21 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1370
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 21 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1370
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 21 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1370
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 21 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1370
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 19 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
31,000,000 ریال
سه شنبه 19 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
31,000,000 ریال
سه شنبه 19 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
31,000,000 ریال
سه شنبه 19 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
31,000,000 ریال
سه شنبه 19 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
31,000,000 ریال
سه شنبه 19 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
31,000,000 ریال
دوشنبه 11 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
27,000,000 ریال
دوشنبه 11 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
27,000,000 ریال
دوشنبه 11 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
27,000,000 ریال
دوشنبه 11 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
27,000,000 ریال
دوشنبه 11 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
27,000,000 ریال
دوشنبه 11 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
27,000,000 ریال
پنجشنبه 07 بهمن 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
58
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,100,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 29 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1385
ودیعه:
800,000,000 ریال
اجاره:
20,000,000 ریال
سه شنبه 28 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1380
ودیعه:
500,000,000 ریال
اجاره:
300,000,000 ریال
شنبه 25 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
40
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
دوشنبه 20 دی 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
71
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
12,900,000,000 ریال
قیمت هر متر:
182,000,000 ریال
چهارشنبه 15 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
63
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
5,000,000 ریال
چهارشنبه 15 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
63
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
5,000,000 ریال
چهارشنبه 15 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
63
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
5,000,000 ریال
چهارشنبه 15 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
63
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
5,000,000 ریال
چهارشنبه 15 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
63
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
5,000,000 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
75
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,700,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
75
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,700,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
75
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,700,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
300,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
300,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
300,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
300,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
یکشنبه 12 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
0
سال ساخت:
1385
ودیعه:
300,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
شنبه 11 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
56
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,900,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 11 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
56
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,900,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 11 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
56
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,900,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
94
سال ساخت:
1385
قیمت کل:
23,500,000,000 ریال
قیمت هر متر:
940 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
94
سال ساخت:
1385
قیمت کل:
23,500,000,000 ریال
قیمت هر متر:
940 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
700,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
700,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
700,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
700,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,750,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,750,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,700,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 07 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,700,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
شنبه 04 دی 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
50
سال ساخت:
1380
ودیعه:
1,500,000,000 ریال
اجاره:
22,000,000 ریال
دوشنبه 29 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1385
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
پنجشنبه 25 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
120
سال ساخت:
1385
ودیعه:
2,200,000,000 ریال
اجاره:
65,000,000 ریال
پنجشنبه 25 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
120
سال ساخت:
1385
ودیعه:
2,200,000,000 ریال
اجاره:
65,000,000 ریال
پنجشنبه 25 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
65
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,700,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
پنجشنبه 25 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1385
ودیعه:
700,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
سه شنبه 23 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1386
ودیعه:
800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 23 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1386
ودیعه:
800,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
دوشنبه 22 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
50
سال ساخت:
1385
ودیعه:
2,100,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
دوشنبه 22 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1385
ودیعه:
800,000,000 ریال
اجاره:
25,000,000 ریال
شنبه 20 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
54
سال ساخت:
0
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 17 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
60
سال ساخت:
1380
ودیعه:
3,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 17 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
60
سال ساخت:
1380
ودیعه:
3,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 16 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
85
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,000,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
دوشنبه 15 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
55
سال ساخت:
1385
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 14 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
یکشنبه 14 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
600,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
شنبه 13 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
45
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,100,000,000 ریال
اجاره:
25,000,000 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
متراژ:
100
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,700,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
خ نامجو
متراژ:
65
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,000,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
اجاره دار خ سرباز
متراژ:
75
سال ساخت:
1380
ودیعه:
2,600,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
اجاره دار کوچه نورانیان
متراژ:
43
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
93,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
اجاره دار کوچه نورانیان
متراژ:
43
سال ساخت:
1380
قیمت کل:
93,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
اجاره دار کوچه موثق
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,600,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
اجاره دار کوچه موثق
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,600,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 10 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
واحد۵۷ متری فرعی خوب در خیابان اجاره دار (موثق) محله دنج و ارام ۳ طبقه ۱ واحدی(همکف بدون پله /اول /دوم) طبقه اول پارکینگ موتور انباری درب زد سرقت کف سرامیک اشپزخانه بسته کابینت ها تمیز سالن بسیار خوش نقشه نور خوب ۱ خواب بزرگ کمد دیواری تا حدودی بازسازی شده اماده تخلیه مشاور شما باانصاف ۰۹۱۲۸۳۸۶۴۱۴ شماره تماس با آگهی: 09128386414
متراژ:
57
سال ساخت:
1385
ودیعه:
1,600,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
دوشنبه 08 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
خ سبلا خ محمودی
متراژ:
54
سال ساخت:
1388
ودیعه:
300,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
دوشنبه 08 آذر 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
سبلان جنوبی خ محمودی کوچه حسینی
متراژ:
54
سال ساخت:
1388
ودیعه:
300,000,000 ریال
اجاره:
35,000,000 ریال
چهارشنبه 26 آبان 1400

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
خ اجاره دار کوچه ی بیستم
متراژ:
40
سال ساخت:
1382
ودیعه:
1,600,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال