ظروف کرایه
ظروف کرایه کریمی
مدیریت: نصراله کریمی
کرایه انواع لوازم مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ پلیس - خ اجاره دار پلاک: 513