خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی الوند
مدیریت: مجید الوندی
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نظام آباد ، خ مدنی جنوبی ، ک نظری ، پلاک 10