آسانسور-بالابر
سمالیفت
مدیریت: خانم سپهری
قطعات آسانسور