موسسات و انجمن های خیریه
موسسه بهشت امام حسن مجتبی (ع)
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
میدان امام حسین (ع) – خیابان دماوند – نرسیده به قاسم آباد – پارک شهدای جوان ( حسینه صباغچی)