تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
خدمات امین
مدیر: یعقوب دولت آبادی
خدمات تاسیسات و ...
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ خواجه نظام الملک -حسین آباد پلاک: 667