دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر عادلی
مدیر: دکتر محمدرضا عادلی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی - خ پلیس - خ شهید اجاره دار - پایین تراز چ شیخان پلاک: 419