نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1108
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ دماوند - نرسيده به بانك رفاه كارگران شعبه تهران نو - پ 1022