خیمه-چادردوزی
آریاچادر
مدیریت: محمود غلام نژاد
انواع چادرمسافرتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
پل چوبی میدان سپاه پلاک: 19