محصولات فرهنگی و هنری
تک گالری
مدیر: پرویز نوروزی
سی دی فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
دروازه شمیران خ مازندران پلاک: 61