تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
خدمات فنی سادات
مدیریت: سیدمحمد موسوی خواه
خدمات فنی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ نامجو، ایستگاه مدرسه، پلاک: 421