خیمه-چادردوزی
عابدیان
مدیریت: کرامت عابدیان
انواع چادرمسافرتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سپاه شمالی بالاترازپل چوبی پلاک: 146