صبا
صبا
مدیر: هادی حسن زاده
نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، پلاک: 440