الکتروموتور صنعتی و پمپ - پمپ آب
شرکت پیشگامان صنعت پرگاس
مدیریت: علی امیر احمدی
محاسبه و ساخت انواع بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی، فروش انواع پمپ، فروش لوازم استخر و تاسیسات