موسسات و انجمن های خیریه
بنیاد نیکوکاری توان همیار
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خیابان شریعتی- نبش کوچه حمید مصدق زاده – مجتمع دنیز طبقه سوم – واحد 306