مرکز ارائه خدمات ماینس
مرکز ارائه خدمات ماینس
مدیر: رامین مینائی و مجتبی نوروزی
تهیه و توزیع قطعات سیستم های برودتی
شماره تماس:
فکس:
77516218
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
پیچ شمیران، تقاطع هدایت، تنکابن، مجتمع بوران، پلاک: 7 داخلی
تصاویر