دفتر خدمات الکترونیک شهر
پلیس + 10 میدان سپاه
مدیریت: حسین محمدی
ثبت نام و صدور گذر نامه، ارائه خلافی، ارائه خدمات نظام وظیفه، ثبت درخواست سوء پیشینه و انگشت نگاری، تمدید و المثنی گواهینامه، ثبت درخواست کارت سوخت، ثبت پرونده های اماکن و ....