محصولات فرهنگی و هنری
سروش
مدیر: نوید حریری
فروش لباس احرام و حجاج
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بهارستان - پایین تراز چ فخر آباد کوچه حاجی بابا شمیرانی - بن بست بنیاد - بن بست دوم پلاک: 4-واحد3