شرکت آرتا سبلان برودت
شرکت آرتا سبلان برودت
مدیر: قابل جعفری
سرد خانه، تونل، انجماد، چیلر، سیستمهای برودتی، تابلو برق و ...
شماره تماس:
فکس:
77618461
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی شمالی، خیابان مرادی نور، پلاک: 140