رستوران میلاد 2
رستوران میلاد 2
مدیر: حضرتی
چلوکبابی، آماده پذیرایی از مجالس و قرارداد با ارگانها و شرکتها
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خیابان شهید مدنی، سه راه عظیم پور، پلاک 266