دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر صفرپور
مدیریت: دکتر محمد صفرپور
جراح - دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس ف دوم روبروی فروشگاه پلاک: واحد14 طبقه 4