اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران و تهیه غذای آرمادا (شعبه2)
مدیر: هاشم اسفندیاری
تهیه غذا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، 196 شرقی، چهارراه مظفری پلاک: 109
تصاویر